Category Archives: 9-10/1951

Military Education in Socialist Countries

Význam Stalinových prací o jazykovědě pro pedagogiku

J. V. Stalin o komunistické výchově mládeže

Práce J. V. Stalina o otázkách jazykovědy a úkoly vyučování jazyku na střední škole

Dějepisné poznatky a myšlení žáků na národní škole

Systém školení pracujícího dorostu a techniků

Jak zajišťuji plnění usnesení strany o učebnicích

Rozvoj myšlení při vyučování mateřskému jazyku

Vzdělání učitelek dětských sadů v SSSR

Z diskuse o polytechnickém vzdělání

Review