Category Archives: 3/1979

Účast vědy v ČSAV na dalším rozvoji čs. výchovně vzdělávací soustavy

Sovětská škola — škola vyspělé socialistické společnosti

Miesto a úloha mimoškolského vzdelávania v systéme výchovy dospelých

The Teaching Process as a Significant Factor in Scientific World Outlook Training

Problémové vyučování a dovednosti žáků řešit problémy

Intellectual Abilities in the Framework of Pedagogico-Psychological Diagnostics

Reports

Review