Category Archives: 1974

SNP — začiatok národnej a demokratickej revolúcie

The Slovak Education System on a new Track

O struktuře technického myšlení a prostředcích jeho rozvoje

Školská soustava v Německé demokratické republice

The Research of new, more Effective Teaching Methods applied at the Socialist School of Czechoslovakia

Changes in the performance of 14—15 Year-Old Pupils of the 9th Form of the Elementary Nine-Form School in the Course of the Lesson and the Day

Karel Sabina’s Proposals for the Education of the People made in 1849 and 1861

Some Problems of the Adaptation of Apprentices

Ohnisko pokrokové vědy

Reports

Review

250. výročí založení Akademie věd SSR

Polytechnical Education — A Component of the Communist Education

Teoretické základy soudobé vědy o pionýrské organizaci

Vzdělávání a rozumový vývoj v školním věku

The Contribution of A. S. Makarenko to tThe Methodology of Scientific Thinking in Pedagogics

Michal Václav Voigt — pedagog

The Position of the Workers Possessing Higher Education in the Process of Production

Reports

Review

Podíl školství, vzdělání a pedagogických věd na realizaci usnesení ÚV KSČ o vědeckotechnickém rozvoji

Ideological Problems of Marxist Pedagogy

Kategorie míry v pedagogice

A Contribution to an Empirical Research into the Mental Efficiency of Pupils in the Ninth Year of the Elementary School

První ucelený pedagogický soubor Komenského

Čtenářský akt v systému moderních prostředků přejímání informací

On Some Shortcomings in the Technique of Elementary Reading

Reports

Review

Slovenské národné povstanie a boj o socialistickú školu

Veliký ruský pedagog K. D. Ušinskij

Výzkum dětské řeči a komunikace v socialistických státech

Osobnost, chování a postoje rodičů v souvislosti s výchovou dítěte

Teorie kurikula — inovace nebo iluze?

Význam výchovy k rodičovství a sexuální výchovy pro zdravé, tělesné, mentální a sociální zrání mládeže

Spoločenské požiadavky a profil učiteľa

Reports

Review

Prohlubovat socialistický charakter naší školy

Pedagogické problémy 25ročnej Pionierskej organizácie SZM

K. D. Ušinskij o pedagogice jako vědě, umění a o jejích základech

Pedagogico-Hygienic Norms of the Organization and Content of Health Education at the Elementary Nine-Year School

Telesná výchova v systéme komunistickej výchovy

Vives’s Pedagogical Work

Formative and Motivating Effects of Appraisal of Pupils by Teachers

Reports

Review

Pedagogické vědy a socialistická výchova mladého pokolení

Aktuální úkoly a problémy pedagogické vědy

A. S. Makarenko and the Present Time

On the Relationship between the Educational Content and the Didactic Technology in the Socialist School

The Influence of Unfavourable Environment on the Education of Children in the Capitalist Society

Programmed Learning in Microgroups and its Didactic Contribution

The Current State and Perspectives of the Development of History of Pedagogy in Slovakia

Ohlas K. D. Ušinského v české pedagogice

Systém výchovy a vzdělávání učitelů v ČSSR v období vědeckotechnické revoluce a v podmínkách třídně rozděleného světa

Studijní motivace a aktivita jako podmínka školní úspěšnosti středoškoláka

Reports

Review