Category Archives: 2/1974

Prohlubovat socialistický charakter naší školy

Pedagogické problémy 25ročnej Pionierskej organizácie SZM

K. D. Ušinskij o pedagogice jako vědě, umění a o jejích základech

Pedagogico-Hygienic Norms of the Organization and Content of Health Education at the Elementary Nine-Year School

Telesná výchova v systéme komunistickej výchovy

Vives’s Pedagogical Work

Formative and Motivating Effects of Appraisal of Pupils by Teachers

Reports

Review