Category Archives: 4/1974

Podíl školství, vzdělání a pedagogických věd na realizaci usnesení ÚV KSČ o vědeckotechnickém rozvoji

Ideological Problems of Marxist Pedagogy

Kategorie míry v pedagogice

A Contribution to an Empirical Research into the Mental Efficiency of Pupils in the Ninth Year of the Elementary School

První ucelený pedagogický soubor Komenského

Čtenářský akt v systému moderních prostředků přejímání informací

On Some Shortcomings in the Technique of Elementary Reading

Reports

Review