Category Archives: 6/1974

SNP — začiatok národnej a demokratickej revolúcie

The Slovak Education System on a new Track

O struktuře technického myšlení a prostředcích jeho rozvoje

Školská soustava v Německé demokratické republice

The Research of new, more Effective Teaching Methods applied at the Socialist School of Czechoslovakia

Changes in the performance of 14—15 Year-Old Pupils of the 9th Form of the Elementary Nine-Form School in the Course of the Lesson and the Day

Some Problems of the Adaptation of Apprentices

Ohnisko pokrokové vědy

Reports

Review