Category Archives: 1973

Všestranná příprava budoucího pokolení pro život a práci v rozvinuté socialistické společnosti

Ideologické problémy rozvoje marxistické pedagogiky

Některé problémy rozvoje pedagogických věd

O třídnosti komunistické výchovy

K některým projevům a příčinám antimarxismu v pedagogice

K otázkám pedagogické propagandy a popularizace

Závěry celostátního semináře komunistů-pedagogů a psychologů teoretického výzkumu

O socialistickou školu budoucnosti

Traditional and Non-Traditional Sources of Raising the Efficiency of Education

The Subject-Matter of Marxist Pedagogy

Forty Years Since Klara Zetkin’s Death

Reports

Review

K politice KSC v oblasti pedagogických věd

Ideologické problémy rozvoje československé marxistické pedagogiky

Za marxistickou pedagogiku a psychologii

Súčasná pedagogická teória a výchovno-vzdelávacia prax v konfrontácii s potrebami našej socialistickej spoločnosti

Niektoré prejavy revizionizmu v pedagogike na Slovensku

Několik poznámek k třídnímu charakteru školské politiky KSČ

Vliv J. A. Komenského na pedagogickou činnost P. P. Blonského

The Time and Space Factor in The Development of Formal Deductive Reasoning of Children Aged Eight to Fifteen

The Problem of Mental Time as the Objective Internal Time of Human Beings

Návrh učiteľa Ludwiga Richtera na objektivnější spôsob hodnotenia a klasifikovania žiakov

Reports

Review

Úkoly a perspektivy československých vysokých škol

The Application of Marxist-Leninist Methodology in Didactics

Starting Points for Further Development of the Junior Basic School

The Theory of Basic Subject-Matter as Understood by O. Chlup

A Contribution to the Problem of Objective Evaluation of Pupils’ Results

Nová etapa v rozvoji soustavy profesionálně technického vzdělávání v SSSR

K metodologickým otázkám teorie branné výchovy

The Czech Roots of Some Basic Features in Comenius’ Conception of Universal Education

K některým otázkám profesionálního poradenství a volby povolání v NDR

Reports

Review

Víťazný február otvoril cestu k Československej socialistickej škole

The Approach to Tthe Modernization of Teaching Methods

Aktuální problémy estetické výchovy v SSSR

On Pedagogical Training of Teachers

Special Didactics as Realization Elements of Pedagogical Research

Reports

Review

Boj o socialistickú školu v Československu

Jednotná škola a Zdeněk Nejedlý

Jak zlepšit komplexní posuzování osobnosti žáků v socialistické škole

Vzťahy pracovnej výchovy k profesionálnej a školskej orientácii

Základní pedagogické výzkumy: efektivnost a její kritéria, způsoby zavádění do praxe

Repeated Mistakes of Pupils

Reports

Review

K 25. výročí Února

O současných problémech polytechnické školy

The Systemic Conception of Communist Education at Universities

A Contribution to the Problem of Selecting Applicants for Admission to Colleges of Education

Activation of The Process of Education from the Viewpoint Oof Mental Hygiene

Vztah učitelů nižšího stupně ZDŠ k postgraduálnímu studiu

Reports

Review