Category Archives: 1975

Vědeckotechnická revoluce, věda a růst významu společenskovědního vzděláni

K vyšším cílům

Večerní (směnové) školy — jeden ze způsobů uskutečňování všeobecného středoškolského vzdělávání mládeže

The Conception of Polytechnical Education and Workshop Training

The Czech National Schools after 1848

Conditions for the Development of Elementary Schools

On the Present Day State and the Main Trends in The Development of Adult Education in Czechoslovakia

To Extend and Strengthen the Socialist Character of the Pioneer Organization of the Socialist Youth Union

The Development, Present-Day State and Prospects of the System of Education in the Mother Tongue at the General Education School

Emotional Education as part of the Educational Systém

Na cestě k vědecké koncepci teorie výchovy

Reports

Review

Nové formy spolupráce československých a sovětských pedagogů

The Czechoslovak General Education, Working and Polytechnical School and its Further Development

Zdokonalování metod vědeckého výzkumu didaktických problémů

Studium díla V. I. Lenina — nejdůležitější činitel ve výchově žáků vyšších tříd ke komunistickému přesvědčení

K některým teoretickým a metodologickým problémům koncipování systému výchovy

K výchovným úkolům naší socialistické Školy

Za vytváření a realizaci jednotného systému komunistické výchovy

Some Results of an Inquiry into the Conditions of the Elementary Nine Year Schools and the Manner of Controlling them

Acceleration and the Socialist School

The Pupil of Socialist School and the Development of the Social Subject

Pedagogické aspekty prípravy vedeckých pracovníkov

The Teacher-Pupil Inter Action in the Traditional Model of Classroom Instruction

Curricula at General Education Schools in the Socialist Countries

Reports

Review

Illich’s theory on the Necessity of the Extinction of the School and »De-Schooling« of Society

The Use of Information in the Czechoslovak Pedagogical Research

Reports

Review

Škola v roce slavného výročí

Škola v národnej a demokratickej revolúcii, jej další vývoj a súčasný stav

Některé metodologické otázky internacionálně vlastenecké výchovy mládeže na vysoké škole

Jednota straníckosti a vědeckosti ve výchově na vysoké Škole

Intensive Teaching Text

Criteria for Assessing the Ideological Aspect in Pedagogy and Psychology

Rozvoj vzdělávání v Polské lidové republice

K novým formám péče o děti trvale vychovávané mimo vlastní rodinu

Reports

Review

Cesty zvyšovania efektivnosti výchovy a vzdelávania

The Psychological Problems Involved in Diagnosticating Talent and the Care for Gifted Pupils

O přípravě mládeže pro dělnická a obdobná povolání

The Theoretical and Methodological Problems of Prognoses of the Further Development of the Socialist School

Gipsy Children and Adolescents in the Education Process

Karel Amerling, buditel vlasteneckého učitelstva

New Prospects for the Research on Comenius’ Relationship to Poland

Reports

Review

Třicet let bojů za socialistickou výchovu a školu

The Bernstein Theory on the Relation of Language, Education and Social Class

Osobnost ředitele socialistické školy

The Soviet Post-Revolutionary Work School in the Conception of P. P. Blonski

Pampaedie jako první nársy celoživotního vzdělávání

The Meaning of Some Pedagogical »Terms« in the Latin Works of Jan Amos Comenius

K metodologickým otázkám studia školských systémů

Reports

Review