Category Archives: 3/1975

Škola v roce slavného výročí

Škola v národnej a demokratickej revolúcii, jej další vývoj a súčasný stav

Některé metodologické otázky internacionálně vlastenecké výchovy mládeže na vysoké škole

Jednota straníckosti a vědeckosti ve výchově na vysoké Škole

Intensive Teaching Text

Criteria for Assessing the Ideological Aspect in Pedagogy and Psychology

Rozvoj vzdělávání v Polské lidové republice

K novým formám péče o děti trvale vychovávané mimo vlastní rodinu

Reports

Review