Category Archives: 4/1972

Mírová výzva

Metodologické problémy marxisticko-leninské pedagogiky

Common Efforts of Scientists from Socialist Countries to Develop Marxist Pedagogy

The Method of »Complex Programming« as a Form of System Approach in the Teaching Process

Hodnocení a sebehodnocení intelektu, upřímnosti a chování šestnáctiletých studentů střední školy

Nové materiály k roku narození K. D. Ušinského

Reports

Review