Category Archives: 1977

Učitel — ústredný činiteľ vo výchove socialistickej osobnosti

Theory of Education, Outline of Its Development and Its Present Standing in the Soviet Union

Soviet Pedagogic Psychology — Its Significance for the Development of Pedagogic Theory and Practice

Vývoj historiografie pedagogiky v Sovětském svazu

Stav, postavení a problémy pedagogicko-psychologické diagnostiky osobnosti žáka

Výuka pedagogiky na vysokých školách a formování vědeckého světového názoru studentů

Rozvíjení školského systému v Maďarsku

Reports

Review

Za další prohloubení spolupráce mezi československými a sovětskými vědeckovýzkumnými pedagogickými a psychologickými institucemi

Diagnostika reálných učebních možností žáků ve vyučovacím procesu

Basic Problems of General Pedagogics in the U.S.S.R.

Sixty Years of the Soviet Didactic — Sixty Years of the Socialist Theory of Education and Instruction

Significance and Specificities of Diagnostics at Schools

25 Years of Study Courses for Working People at Secondary Vocational Schools

Karel Slavoj Amerling a jeho dílo v literatuře

The Application of Polytechnical Principle in Educational Work at ≫Gymnasiums≪ (Secondary Grammar Schools)

Reports

Review

60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a sovětská věda a pedagogika

Intellectual Abilities of Fifteen Years Old Students from Different Socio Cultural Environment

Pupils’ Leisure Time as a Pedagogical Problem

The Development, Present State and Prospects of the Systém of Literary Education

Questions of Hygiene of the Pedagogical Process at the Elementary School

Pedagogical Informational Environment

Reports

Review

K některým problémům celoživotního vzdělávání učitelů a výchovných pracovníků

The Project of the Further Development of the Czechoslovak Educational System and the Theory of the Initial Stage of Education

Fundamental Problems of Present-Day Foreign Language Teaching at the Elementary Nine-Year School

Thirty Years of Teacher Training in Czechoslovak Higher Education Establishments

Some Remarks on the Criticism of the Theory of Vocational Development

Problems of Modelling Educational Objects

Projekcia skúšky v psychofyziologických funkciách

Reports

Review

XV. sjezd KSČ a úkoly vědeckovýzkumné práce v pedagogice

Development Of Pedagogical Sciences

Tasks of the Pedagogical Science in the Further Development of Secondary Education

Problémy komunistickej výchovy z aspektu perspektívneho rozvoja výchovnovzdelávacej sústavy v ČSSR

Vocational Guidance and Working Education

On Some Theoretical Questions Concerning the Conception of Junior Elementary School

A Contribution to the Question of Assessing the Difficulty of Test Items

Reports

Review

Za další rozvoj výchovně vzdělávací soustavy u nás

Soviet Pedagogy after the 25th Congress of the Communist Party of the Soviet Union

Starting Points for Tackling the Problem of World Outlook in Pedagogical Theory and Educational Practice

Some Causes Of Moral Derangement Of The Youth

Pedagogical Ideas Of Ladislav Novomesky

Reports

Review