Archiv rubriky: 3/1977

K některým problémům celoživotního vzdělávání učitelů a výchovných pracovníků

Projekt dalšího rozvoje čs. výchovně vzdělávací soustavy a teorie počátečního vzdělání

Základní otázky cizojazyčného vzdělávání na ZDŠ v současné době

Třicet let vysokoškolského vzdělání učitelů v Československu

Ku kritike teórie profesionálneho vývinu z hľadiska marxistickej psychológie a pedagogiky

K otázkám modelování vzdělávacích a výchovných objektů

Projekcia skúšky v psychofyziologických funkciách

Zprávy

Recenze