Archiv rubriky: 2/1976

Čs. pedagogická společnost k přípravě XV. sjezdu KSČ

Vývoj, současný stav a hlavní směry rozvoje pedagogické vědy v ČSSR

Rozvoj osobnosti a optimalizace pedagogického procesu

Pedagogický experiment

Socialistická přítomnost a výchovné ideje J. A. Komenského

Prvý ľudový komisár osvety Anatolij Vasiljevič Lunačarskij

Systém studia občanské nauky na pedagogických fakultách

Akademik Ondrej Pavlík 60-ročný

Zprávy

Recenze