Archiv rubriky: 3/1976

XXV. sjezd KSSS a úkoly sovětské pedagogické vědy

K metodologii prognóz v oblasti didaktiky

Pedagogika odborné výchovy, její postavení a program dalšího rozvoje

Učební pomůcky a didaktické technika v socialistické škole

Cílevědomé aktivizace myšlenkové činnosti v procesu výuky nu vysokých školách

K problematice programu výchovné práce na základní škole

K problematice hodnocení výsledků výchovné práce

Řešení teoretických a metodologických problémů v sovětské pedagogické literatuře

Zprávy

Recenze