Archiv rubriky: 6/1976

Vědeckotechnická revoluce, věda a růst významu společenskovědního vzděláni

Nové podněty k rozvoji obecné didaktiky v SSSR

Teória riadenia školstva — podstatný činitel pre zefektívnovanie riadenia škôl

Vývoj některých vlastností osobnosti 7—151etých dětí z hlediska hodnocení učitelů

Školní prospěch u dívek a chlapců na druhém stupni ZDŠ a výskyt specifických výukových obtíží

Využívání volného času mládeže a výchova

Měření kvalitativních parametrů výkonu

Zprávy

Recenze