Category Archives: 1969

Education and Ways of Investigating It

Some Questions Concerning the Ontology of Education

Overcoming the Atomism in Knowledge by Integrating Tendencies in Teaching

The Results of Some Physiological Examinations to Show How Demanding Programmed Instrution Is

K počátkům teorie učitelského vzdělání

Purkyne’s Pedagogical Ideas

The Influence of Evaluation on the Pupil’s Attainment and Motivation

Stav a perspektivy postgraduálního studia učitelů

Reports

Review

The Object of the Didactics of Subjects

Elementary, Fundamental, Categorial and Exemplary Learning

Some Remarks on the Concept of the Subject Matter in Foreign Language Teaching and Learning

Pojmová struktura rozvíjení obsahu vzdělání

Problémy obsahu školního vzdělání v SSSR

Military Education in Socialist Countries

Characteristic Features of a Secondary School Class and Their Interrelationship

Profilácia štúdia učitelstva pre 1.—5. roč. ZDŠ

Reports

Review

The Relationships of the Individual and the Group in the Present Social Conditions

About the Conditions and Factors of Education

The Didactics of the National Elementary School in the History of Czech Pedagogy in the 19th Century

Тhe Teaching Process and Individual Experiences of Pupils

Basic Psychological Problems of Educatibility

Situation Methods

The Use of Film in the System of Modernized Teaching

Ke koncepci a zdůvodnění nového zákona o vysokých školách v ČSSR

Komenského pojetí racionalismu se zřetelem k současné mravní výchově

Poznámky k teorii mimotřídní výchovy

Ke vztahu všeobecného a odborného vzdělání v odborném školství

K otázkám metodologie dějin učňovského školství

Reports

Review

From Retrospective to Prospective

The Problem of Educational Guidance of Micro-groups of Pupils

Z výskumu sociálnych a mravných postojov vysokoškolákov k organizácii mládeže a ich záujmovej orientácie

K některým problémům deskripce a analýzy způsobu chování člověka

Differentiation and the Types of Higher Nervous Activity

The Problems of the Theory of P. T. Teaching and Its Relation to Pedagogy

Social and Psychological Problems of the Teaching Staff

The Function of Textbook Illustrations

K potřebě pedagogiky počáteční školy

Regulace sociální posice žáka jako pedagogický problém

Ke vztahu programovaného učení a didaktiky

K problémům středního vzdělání v evropských socialistických zemích

Ke koncepci gymnasia

Reports

Review

The Problem of the Educational Content of Our School

The Relations of Pedagogy and the History of Pedagogy in Historical Retrospection

Súčasný stav a další rozvoj dejín pedagogiky na Slovensku

The Social Position of Children Brought up from Their Earliest Childhood in Children’s Homes

Some Questions Concerning Health Education Programmes for the Basic Nine Year School Pupils

Questions and Answers Analysis

Research into Formalism in the Pupils‘ Knowledge of Physics

Vědomí doby a československá pedagogika

K dalšímu rozvoji naší pedagogiky

Poznámky k súčasnému stavu v našej pedagogickej vede a jej najbližším úlohám

Pokus o monistické vymezení předmětu teorie výchovy

K orientaci naší pedagogické vědy

Obsah učebních předmětů a zahraniční učební osnovy

Reports

Review

K třetí celostátní konferenci Čs. pedagogické společnosti

The Achievements and Perspectives of Scientific Work in the Field of the Theory of Education

About the Present State and Perspectives of Development of Czechoslovak Didactics

The Topicality of the Pedagogical Bequest of Philanthropism

Vocational Guidance, Its Substance and Its Problems

Modernization of the Teaching Process at the Faculties of Economics by Means of Active Didactic Methods

Pedagogical Tests and the Problems Connected with Their Use in Education Practise (Methodological Information)

Reports

Review