Category Archives: 1965

Research Regarding the Aims of Education and of the Subject Matter

Socially Effective Education

Cybernetic Model of the Process of Instruction from a Programmed Branching Teaching Text

To Apply the Principle of Gradation in Foreign Language Teaching

The Question of Arithmetical Facts in the Elementary Grades of the Basic Nine-Year School

The Problems of Activating and Motivating Social Instruction in the Educational Process

Mezinárodní úsilí o zlepšení postavení učitelů

Šedesátiny profesora Františka Hyhlíka

Reports

Review

Vývojové tendence socialistické společnosti a jejich dosah pro koncepci vzdělání a výchovy

School Club Toys

Development of Apprentice Training Organisation after 1945

Chlupů conception of education at the Basic School

Chlupovo pojetí výchovy na základní škole

K šedesátinám prof. dr. Miloše Sováka

Reports

Review

O naléhavých úkolech naší pedagogické vědy

Some Theoretical Problems of Raising the Effectiveness of Education at the Socialist School

A Contribution to an Analysis of the Formation of Some Traits in the Character of Teen-Agers

Reports

Review

Některé teoretické předpoklady systému výchovné práce ve škole

Mathematical Linguistics and the Teaching Process

Conditions for Developing Students’ Activity in Seminars and Excercises

A Uniform System of Pre-School Education

Návrh nového systému péče o děti vychovávané mimo vlastní rodinu

Některé problémy přístupu k dějinám výchovy, školství a pedagogiky v ČSSR v letech 1945—1965

Hygiene of the Educational Process at the Basic Nine-Iear School with All-Day Care

Otokar Chlup, 30. 8. 1875—14. 5. 1965

Reports

Review

Vědeckotechnická revoluce, socialistická kulturní revoluce a vývoj socialistického pojetí vzdělání

A Contribution to the Problem of Conception, Subject-Matter and Pattern of Special Didactic

Programované učení v praxi

K psychologii učení cizím jazykům

Studie o průběhu leváctví

Reports

Review

K úkolům dalšího rozvoje školství

A Contribution to the Question of Developing Independence in the Work of University Students

The Problems of Collective Education of Junior Schoolchildren When they Pass to a Higher Type of School

The Conception of Specificness of Children’s Drawings

The First Children’s Questions and Parents’ Answers Regording the Bitrh of Babies

Ekonomika školství — hlavní problémy výzkumu

The Influence of Psychical Conditions on the Working Capacity of Pupils

Pedagogické názory T. G. Ševčenka

Reports

Review