Category Archives: 1968

Problémy a perspektivy pedagogické psychologie

Vývojové směry vysokého školství technického

K vymezení pojmu sebekontrola v pedagogické psychologii

Příspěvek k analýze vztahu učitelů k mistrům odborného výcviku

Kontrolní a procvičovací zařízení KP-1

Jazyková paměť

K teorii výchovného a vzdělávacího obsahu

Antropologická funkce volného času mládeže

Reports

Review

Problems of Pre-School Education

Fifty Years of Vocational Schools in Czechoslovakia

The Theory of Aesthetic Education and its Perspectives

Study of the Development of Physical Efficiency of Children in the 6—11 Age-Group

Identification Processes and Their Significance in Personality Formation

T. Campanella and His Utopia

K nedožitým osmdesátinám univ. prof. dr. Josefa Hendricha

Reports

Review

O logice a etapách vědeckých výzkumů

The Synthetizing Function of Classroom Instruction

On Some Questions Concerning Associations of Growing-Up Schoolchildren

How Apprentices are Prepared in Mathematics fot Their First Year of Training

K modernímu pojetí povinného vzdělání

Příspěvek ke zjišťování profilu absolventů středních odborných škol

K článku dr. L. Edelsbergera »Vývoj speciální pedagogiky defektologické po roce 1965«

Několik glos k »Stručné reakci« Františka Ludvíka

Reports

Review

O nových osnovách počátečního vyučování na školách SSSR

Film and Television in Higher Education

A Contribution to the Fundamentals of Technology – a New Optional Subject at the Basic Nine-Year School

Analysis of the State of Knowledge in Social Sciences in the 5th to 9th Year of the Basic Nine-Year School

Present-day Situation of Children’s Drawing

Jan Svoboda – a Pioneer and Creative Follower of Commenius in the Pre-March Period

K problematike ciela a zložiek komunistickej výchovy

Dvojí předmět pedagogické psychologie

Reports

Review

Ako ďalej s našou školskou sústavou?

On the Question of Evaluating the Conception of Education

An Experiment with a Diagnostic Key for Finding Out the Causes of Pupils’ Failure in School Work and Misbehaviour

The Making of a Standard Didactic Test in Physics

Vyhodnocování didaktických testů z fyziky na samočinném počítači

A Contribution to the Problem of Effectiveness of Linear Programmed Instruction Text

About the Role of Physics in Acouring Vocational Training

Dependence of Pupils’ Classroom Efficiency on External Conditions

Spor o nový systém péče o děti vychovávané mimo rodinu

Reports

Review

Do další práce

On the Problem of the Components of Education and Their Definition

Diagnostické problémy hodnocení žáků

The Economy of the Educational Process

On Some Questions of the Education Theory of Literatury

What 13-15 Year-Old Pupils Know about Sex

Out-of-school Education and the Five-day Week at School

Orientace vědeckého zájmu pedagogického a tendence rozvoje pedagogického myšlení v ČSSR

Principles for the Development of the Socialist System of Czechoslovak physical Education in the Next Twenty Years

Theory of Memory

Problémy a perspektivy didaktik učebních předmětů

The Question of Intellectual Abilities of Pupils Failing in the Basic Nine-Year School

Reports

Review

Development Trends and the Problems of Teachers’ Training in the Last Fifty Years