Category Archives: 1966

Josef Váňa, 31. 8. 1899—7. 9. 1966

Socially Effective Education

Problems of Applying Cybernetics to Language Teaching

Some Questions of Musicality and Musical Education of the Adolescents

The Problem of Teenagers and their Flights from Home

The Use of an Orientation Graphic Test in Psychological Diagnostics of School Maturity

Hygienické vědomosti, dovednosti a návyky ve světle historického vývoje

K šedesátinám univ. prof. RNDr. et PhDr. Vladimíra Tardyho

Reports

Review

Some Philosophical Questions of Programmed Instruction

Programmed Instruction and Teaching Machines at the Military Institute of Higher Education

The Problem of Training Organisational Skills

Základní otázky novější pedagogické psychologie se zvláštním zřetelem k psychologii učení

Metodika práce s dětmi působícími výchovné potíže

An Attempt at Studying Social Relationships and Analysing Popular Individuals at a Children’s Home

K vývoji maturitního stupně v NDR

Jednotný socialistický systém vzdělání v NDR

Universita vysílaná telekomunikačními prostředky

Reports

Review

Foreign Language Teaching from the Standpoint of the Function of Communication

Non-Artistic Spheres of Aesthetic Education at the Basic School

The Problems Involved in Training Perseverance

Vývojová fyziologie a otázky pedagogiky

The Pupils’ Abilities and their Assessment

Školská soustava v Jugoslávii a její aktuální problémy

Školní městečka v USA

Z vývoje a organizace učitelského vzdělání ve Velké Británii

Review

Modern Conception of Basic Education

The Problem of Constructing Programmes

Forms of Instruction and their Relation to Teaching Methods

The Problems of Sexual Education of the Youth in Puberty

Learning by Solving Problems, Creative Activities and Heuristic Methods

P. P. Blonskiy (In Commemoration of the 25th Anniversary of his Death)

Reports

Metodologie a metody výzkumu v pedagogice

The Function of Pedagogical Branches of Instruction in Training Future Teachers

Struktura problémové vyučovací hodiny

Výchova mládeže k vědeckému světovému názoru jako pedagogický systém

K »Návrhu nové koncepce péče o děti vychovávané mimo vlastní rodinu«

Problémy aktivizace žáků a psychologie učení

Exemplární vyučování a učení

Nové směry v rozvoji Jugoslávského školství

Review

Humanistická tradice naší pedagogiky a směry dalšího rozvoje marxistické pedagogické vědy u nás

The Problems of Comparative Pedagogy

The Influence of Workshop Practice of Pupils at Secondary Economic Schools on Instruction in Economic Subjects

On Problems of Literary Education as Part of Aesthetic Education

Present-Day Theory and Practice of After-School Education

Programované učení v Maďarsku

Programovaná výuka ve Velké Británii

Reports

Review

Review