Category Archives: 2/1966

Metodologie a metody výzkumu v pedagogice

The Function of Pedagogical Branches of Instruction in Training Future Teachers

Struktura problémové vyučovací hodiny

Výchova mládeže k vědeckému světovému názoru jako pedagogický systém

K »Návrhu nové koncepce péče o děti vychovávané mimo vlastní rodinu«

Problémy aktivizace žáků a psychologie učení

Exemplární vyučování a učení

Nové směry v rozvoji Jugoslávského školství

Review