Archiv rubriky: 5/1964

Komunistická výchova jako vyvíjející se systém a současné úkoly školy

K problematice sestavování programu

Některé zkušenosti s využitím větveného programovaného textu a vyučovacího stroje

Žák jako složitý dynamický systém

K základním problémům sociálního učení

K základním otázkám výuky dějepisu na školách druhého cyklu

K problémům podnikové výuky

K problematice životní spokojenosti některých vysokoškoláků

Organizace využití programovaného vyučování v SSSR

Snahy o modernizaci vyučování

Zprávy

Recenze