Category Archives: 6/1964

Group Instruction in Western Pedagogy as One of the Means of Raising Pupil’s Activity

Problem and Group Instruction in the Fundamentals of Agricultural Production

The Question of Establishing the Requirements of the Communist Society as to Man’s Education

Ke kandidátským zkouškám z metodiky vyučování neslovanským jazykům

Some Questions Concerning the Study of Relationships between Psychic Development and Learning

K současnému stavu pedagogické teorie ve Francii

Pětasedmdesát let prof. dr. Václava Příhody

Reports

Review