Category Archives: 1963

The Problems of Division and Implementation of Educational Aims

An Experimental Analysis of the Programmed Learning Process and of Some of its Principles

Internationalist Education at the Basic Nine-Year School

Pedagogika a výchova dospělých

The Function of Child Psychology in View of the Needs of our Society

The First Schools in Bohemia and Moravia

The Significance of Comenius’ (Komensky’s) Work for Recent System of Infant Education

Alois Klar — zakladatel péče o slepé v českých zemích

Reports

Review

Psychological Aspects of Examining and Marking at Schools

The Purposes of Appraising Pupils’ Work at School

Pre-requisites for Research into the Basic Subject-Mater about the Mother Country

Práce s učebnicí a předběžná domácí příprava žactva všeobecně vzdělávací školy

Otázky teorie učení v pedagogické psychologii

Cases of Misbehaviour and Delinquency Among Children

Za Ladislavem Hanušem

Reports

Review

Questions of Developing Independent and Creative Work of Children and Young People at Educational Establishments with All-Day Care

Preparedness of Apprentices for Continuing their Education at Secondary Schools for Working People

The first experiences with programming subject-matter

Experiences with Suggesting Suitable Occupations for Young People Difficult to Employ

How the Development of Physical Training at Schools Depends on Economic, Ideological, Political and Cultural Conditions in Education

Henri Wallon

Reports

Review

Methodological Questions of Pedagogical Science in Czechoslovakia

A Contribution to the Didactic of Courses for External Students at Universities

The Development and Function of University Education of Working People in Czechoslovakia

Theoretical Problems of the Present State of Education in Children’s Homes

The Question of Activity and Pupils’ Independent Work in Physical Training

K problematice teoretických základů systému komunistické výchovy

Pedagogické prvky v politické činnosti

Reports

Review

Příprava sedmiletého plánu v oblasti pedagogických věd

The Development of Child Speech in the Environment of the Establishment for the Care of Babies

A Contribution to the Question of Directing the Educational Process

K otázce samostatnosti ve výchově dětí a mládeže

The State of Instruction in Workshop Practice at the Basic Nine-Year Schools and the Problems Involved

K otázce jednoty a vyšší uspořádanosti výchovně-vzdělávacího procesu

Ke vztahu výchovy a politiky

Některé současné úkoly a problémy vývojové psychologie

The Significance of Studying the Question of Working Education from the Point of View of Historical Development for the Solution of Present-Day Pedagogical Problems

Reports

Review

Dvanáctý sjezd Komunistické strany Československa a naše škola a pedagogika

O kybernetickém přístupu k teorii vyučování (překlad Jiří Pelikán)

Qualification Examinations of Secondary General School Pupils

On the Subject-Matter, Methods and Organisation of Teaching the Fundamentals of Chemical Production at the Secondary General School

The Historical Documents as a Means for Training the Secondary School Pupils in Theoretical Thinking in History

K otázce cílů výchovy a učiva v učebních osnovách

Present-Day Problems of Methods of Research in the Field of Pedagogical Psychology

Modern Views on Sexual Education

K nedožitým 85. narozeninám Zdeňka Nejedlého

Oslavy storočnice revúckeho gymnázia

Reports

Review