Archiv rubriky: 2/2015

K diskusi o pedagogice jako vědě a jejím směřování

Tvorba případových studií pro výzkumné účely

Kdopak to mluví? Participace žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy

Chtěná a nechtěná profesní Já studentů 2. ročníku pedagogické fakulty

Nové profesní výzvy učitele po jmenování ředitelem školy

Zvědečtění (scientifikace) pedagogiky − analýza a perspektivy

Pedagogika hledající sama sebe. Stať k diskusi nad přednáškou W. Brezinky

O riziku zjednodušování a pohybu ve vědě, v pedagogice zvlášť

Ohlédnutí za životem a dílem doc. PhDr. Jiřího Pelikána, CSc.

BREZINKA, W. Pädagogik in Österreich. Die Geschichte des Faches an den Universitäten vom 18. bis zum 21. Jahrhundert [Pedagogika v Rakousku. Dějiny oboru na univerzitách od 18. do 21. století]

PRŮCHA, J. Česká vzdělanost. Multidisciplinární pohled na fenomén národní kultury

KASPEROVÁ, D. Výchova průmyslového člověka a firma Baťa v meziválečném Zlíně

KUSÁ, J. Multikulturní výchova v procesu literární komunikace