Archiv rubriky: 4/2012 (MONO)

Koťa, J., Strouhal, M. (Eds.) Teorie výchovy

Jak v dál v oblasti teorie výchovy?

Teorie výchovy v postmoderní době: krize, nebo nová příležitost? Úvaha o univerzalitě a komplexnosti v pedagogických souvislostech

Podněty z oblasti hlubinné psychologie pro nově pojatou teorii výchovy a pedagogickou praxi

Teorie výchovy a její postavení v Pedagogickém semináři FF UK v Praze v meziválečném období

Poznámky k diskusi o vědním profilu teorie výchovy

Současné podoby pedagogiky volného času

Pedagogické efekty humoru ve výukové komunikaci

Zpráva z mezinárodní konference, Univerzita Maribor, 10.–13. října 2012

PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Filosofické základy pedagogické antropologie [Figures of Humanity. The Philosophical Foundations of Educational Anthropology]

OELKERS, J.: John Dewey und die Pädagogik

PALOUŠ, R., SVOBODOVÁ, Z. Homo educandus: filosofické základy teorie výchovy [Homo Educandus; Philosophical Foundations of the Theory of Education]

KASPEROVÁ, D. Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín [The Upbringing and Education of Jewish Children in the Terezín Ghetto]

MOTSCHNIG, R., NYKL, L.: Komunikace zaměřená na člověka. Rozumět sobě i druhým [Communication Aimed at the Human Being. Understanding self and others]