Archiv rubriky: 4/2016 (MONO)

Vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v teoretické a výzkumné reflexi

Vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v teoretické a výzkumné reflexi

Přístupy české vzdělávací politiky po roce 1989: Deprofesionalizace učitelství a učitelského vzdělávání?

Začínající učitelé a drop-out

Využití aktivit podporujících profesní rozvoj a vnímání jejich překážek učiteli základních a středních škol

„Lesson study“ v českých podmínkách: Jak učitelé vnímali svou účast a jaký vliv měla na jejich všímání si didakticko-matematických jevů

Videokluby jako forma profesního vzdělávání učitelů: otevřenost komunikace z pohledu učitelů

Rozvoj profesního vidění studentů oboru Učitelství pro mateřské školy

Reflexe jako nástroj změny komunikačního chování učitele: případová studie

Pojednání o prof. Milanu Hejném u příležitosti jeho 80. narozenin aneb Autor teorie objektem svého výzkumu

WALTHER, A., PARREIRA do AMARAL, M., CUCONATO, M., DALE, R. (Eds.) Governance of Educational Trajectories in Europe [Ovlivňování vzdělávacích drah v Evropě]