Archiv rubriky: 2018

Potíž s výukou psychologie v učitelských programech

Obsah a cíl výuky psychologie z pohledu studentů učitelských oborů

What Psychology Can Contribute to Contemporary Teacher Education: Basic Concepts and Exemplary Implementations

Příklady dobré praxe v pedagogice

Slavík, J., Knecht, P., Najvar, P., & Janík, T. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory

Preface

Trends in Early Childhood Education Practice and Professional Learning with Digital Technologies

Critical Media Literacy for Elementary Students in an After-School Programme

Unplugged Programming: The future of teaching computational thinking?

Learning with Mobiles in the Digital Age

Educational Functions of Augmented Reality

Chaudron, S., Di Gioia, R., Gemo, M. (2018). Young Children (0-8) and Digital Technology. A qualitative study across Europe

Davis, Niki (2017). Digital Technologies and Change in Education: The Arena framework

Luckin, Rosemary (Ed.). (2018). Enhancing Learning and Teaching with Technology: What the research says

Žhavé téma aneb O redukci mezi (nejen) pedagogickou teorií a praxí

Výukové cíle v primárním vzdělávání aneb Cesta tam a zase zpátky

Portrét myšlení a jednání učitelek občanské výchovy. Vícečetná případová studie subjektivních teorií učitelek o didaktické transformaci

Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie

Odpor učitelů vůči změnám ve škole a ve školství

Network Analysis as a Research Methodology in Science Education Research

Švec, Š. (Ed.). Slovenská encyklopédia edukologie

Hanušová, S., & Píšová, M. (Eds.). Chtějí zůstat, nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách

Průcha, J. Vzdělávací systémy v zahraničí. Encyklopedický přehled školství ve 30 zemích Evropy, v Japonsku, Kanadě, USA

Pedagogika na dobré cestě

Výběrové zaměření pozornosti u studentů učitelství a povaha jejich interpretací

Eye-tracking v prostredí školskej triedy

Mapování pojmů jako modelování tříd objektů

Predikční validita zkoušek zakončujících středoškolské vzdělávání a přijímacích testů na vysoké školy

Magová, L., et al. Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte

Kostelecká, Y., Hána, D., & Hasman, J. Integrace žáků-cizinců v širším kontextu

Hendl, J., & Remr, J. Metody výzkumu a evaluace