Metodologický přístup k řešení problému aktivity žáků ve vyučování