K problémům literární výchovy jako součásti estetické výchovy