K »Návrhu nové koncepce péče o děti vychovávané mimo vlastní rodinu«