K některým filosofickým otázkám programované výuky