Vplyv rodinného prostredia a výchovy na pracovnú morálku žiakov