Dvanáctý sjezd Komunistické strany Československa a naše škola a pedagogika