K obsahu, metodám a organizaci vyučování základům chemické výroby na střední všeobecně vzdělávací škole