Příprava sedmiletého plánu v oblasti pedagogických věd