Príspevok k otázkam riadenia výchovno-vyučovacieho procesu