SLAVÍK, M. a kol.: Vysokoškolská pedagogika [University Pedagogics]