Předpoklady výzkumu základního učiva ve vlastivědném vyučování