Význam díla Komenského pro současný systém předškolní výchovy