Využití mentálních map v pedagogickém výzkumu: metodologické souvislosti