Monothematic Issue 3/2017: Analýza učiva a vyprazdňování obsahu v současném vzdělávání

We would like to inform our readers that the monothematic issue 3/2017 titled “Analýza učiva a vyprazdňování obsahu v současném vzdělávání (Learning Analysis and Content Discharge in Contemporary Education)” was published.
Its editors are Jan Slavík, Stanislav Štech and Klára Uličná.
You can find the issue in the journal archive.