KOLESÁROVÁ, Karolína. Životní styl v informační společnosti