Rabušicová, M., Brücknerová, K., Kamanová, L., Novotný, P., Pevná, K., & Vařejková, Z. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe [Inter-Generational Learning. Theory, Research, Practice]