Magová, L., et al. Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte [Assessment of the Competences of Teachers in European and Slovak Context’]