Výběrové zaměření pozornosti u studentů učitelství a povaha jejich interpretací