Dějiny pedagogického myšlení- současný vzkaz o nesoučasném