Průcha, J. Vzdělávací systémy v zahraničí. Encyklopedický přehled školství ve 30 zemích Evropy, v Japonsku, Kanadě, USA [Education Systems Abroad. An encyclopaedic overview of education in 30 European countries, Japan, Canada, and the USA]