Slavík, J., Knecht, P., Najvar, P., & Janík, T. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory [Transdisciplinary Didactics: Teacher communication of knowledge and improvement of the quality of teaching across disciplines]