KASÁČOVÁ, B.; BABIAKOVÁ, S.; CABANOVÁ, M., et al.: Učiteľ predprimárneho vzdelávania [The Teacher of Pre-Primary Education]