JEŽKOVÁ, V., von KOPP, B., JANÍK, T. Školní vzdělávání v Německu [School Education in Germany]. JEŽKOVÁ, V., DVOŘÁK, D., CHAPMAN, C. et al. Školní vzdělávání ve Velké Británii [School Education in Great Britain]. JEŽKOVÁ, V., DVOŘÁK, D., GREGER, D., DAUN, H. Školní vzdělávání ve Švédsku [School Education in Sweden].